Szobabérlők háza

Pályázati kiírás „Szobabérlők házában” lévő üres lakrészek szerződéses formában történő hasznosítására – előzetes tájékoztatás

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei igazgatója (mint szolgáltatásnyújtó) a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján nyilvános pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, Budapest XV. Kőrakás park 1-8. sz. alatti „Szobabérlők házában” egy- és kettő férőhelyes lakrészek hasznosítására:

            az egy férőhelyes lakrész (8,8 nm) havi díja:                     bruttó 29 000 Ft/hó

            a két férőhelyes lakrész (13,39 nm) havi díja egy főre:     bruttó 36 000 Ft/hó

            a két férőhelyes lakrész havi díja kettő főre:                      bruttó 44 000 Ft/hó

A használati díj magában foglalja a lakrész fenntartásának közüzemi díjait (víz, csatorna, villany, fűtés, szemétszállítás)

A pályázaton azon nagykorú, önmaga ellátására képes személy vehet részt,

  • aki Budapesten bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
  • akinek, illetve a vele együtt költöző személynek másik lakáson tulajdonjoga vagy haszonélvezeti joga, beköltözhető lakása vagy lakrésze nincs,
  • Egy személy egy pályázatot nyújthat be, egy férőhelyes vagy két férőhelyes lakrészre a konkrét lakrész címének megjelölése nélkül. 
  • Igazolhatóan rendszeres jövedelemmel rendelkezik, mely meghaladja a megpályázott lakrész havi használati díjának háromszorosát.
  • A két férőhelyes lakrészre is egy személy pályázhat, aki egy másik felnőtt korú személlyel együtt (házaspár, élettárs, nagykorú gyermek) kíván beköltözni (befogadott).
  • Egyedül élő és vállalja, hogy a két férőhelyes lakrész díját egyedül is megfizeti.
  • Tartozással távozó korábbi lakó akkor pályázhat újra, ha tartozását kiegyenlítette.

A lakrészekre maximum 12 hónapra kötünk szerződést a pályázatban vállalt önrész és az óvadék befizetésével. A szerződés lejárta után legfeljebb négy alkalommal egy-egy évre a szerződő felek közös szándéka szerint újra megköthető.

Megtekintési lehetőséget biztosítunk egy férőhelyes és két férőhelyes lakrészre a helyszínen, a pályázat beadásakor.

A pályázat beadásának időpontjai:

Jelenleg nem tudunk pályázatokat befogadni. Amennyiben újra megnyílik a pályázati lehetőség, itt a honlapon közölni fogjuk.

A pályázatot a mellékelt formanyomtatványon – az előírt igazolásokkal, nyilatkozatokkal együttesen – a fenti időpontokban személyesen (személyi igazolvány, lakcímkártya bemutatásával) lehet benyújtani a 1157 Budapest, Kőrakás park 4. lépcsőház F2 irodában.

 

Letölthető dokumentum:

Részletes pályázati kiírás, benyújtandó nyomtatványok letölthetőek