A projekt bemutatása

A projekt célja

A BMSZKI Első lépés program célja 67 alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, munkavállalásukban korlátozott hajléktalan ember önálló életvitelének, foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának javítása egyéni fejlesztési terveken keresztül, a szociális munka (egyéni esetkezelés és csoportos szociális munka) eszközeivel.

Részletesebben:

tovább >>

A projekt célcsoportja

A pályázati kiírásnak megfelelően a projekt célcsoportját a projektbe történő bevonás időpontjában 18. életévüket betöltött, de az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül el nem érő hajléktalan személyek képezik, akik inaktívak, vagy olyan regisztrált álláskeresők, akik munkanélküli ellátásban nem részesülnek, és alacsony iskolai végzettségűek, vagy  nem rendelkeznek piacképes szakképzettséggel.

Kiemelt célcsoport:

tovább >>

A célcsoport foglalkoztathatóságát és önálló életvitelét javító szolgáltatások, tevékenységek

A foglalkoztathatóságot javító szolgáltatások, tevékenységek széles palettáját (egyéni és csoportos szociális munka, egyéni fejlesztés, csoportos tréning stb.) tesszük elérhetővé a programba vont ügyfelek számára. Egy célcsoporttag átlagosan heti két csoportos foglalkozáson és kétféle egyéni fejlesztésben vehet részt. Ez a lehetőség nem jelenti azt, hogy minden bevont célcsoporttagnak kötelező a heti négyféle foglalkozáson való részvétel, de igény szerint egyes emberek akár több fejlesztésben is részt vehetnek – az egyéni fejlesztési tervük (azaz szükségleteik és teherbírásuk) függvényében.

A projekt folyamán az alábbi tevékenységek megvalósítását vállaltuk:

tovább >>

A projektbe vont ügyfelek utókövetése

Az utókövetés időszaka 6 hónap. Az utókövető szociális munkás lehet az esetmenedzser, de lehet más, az ügyfél fejlesztési tervébe „bedolgozó” szociális munkás is, aki jelen volt az esetkonferenciák legalább egyikén.

tovább >>

Hírek

Téli intézkedés: vörös riasztás

Holnaptól várhatóan extrém hideg napok következnek, éjszaka akár -10 fok alá is eshet a hőmérséklet. Ezért a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei a 2017. január 6. és január 12. közötti időszakra hatályba léptette az un. "téli vörös riasztást".  (Az előrejelzések szerint – s reméljük, ez valóban így lesz –, egy hét múlva érdemi enyhülés várható.)

tovább >>