Pályázati programok

Pályázati programjainkról a címekre kattintva olvashat bővebben

OFF the Streets

Intézményünk közel 15 éve valósít meg sikerrel nemzetközi, mobilitási célú pályázati programokat. Aktuális, Off the Streets elnevezésű 2019 és 2021 között futó pályázatunk elsődleges célja, hogy az intézményünkben foglalkoztatott szakemberek megismerjék a kiválasztott partnerszervezetek innovatív lakhatási programjait.

Erasmus+ Hajléktalan élethelyzetben élő nők

A pályázat stratégiai partnerségét 7 ország hajléktalanellátó szervezetei alkotják – civil és állami/önkormányzati ellátók, egy európai ernyőszervezet és egy egyetem. Célunk a jó gyakorlatok és tapasztalatok cseréje, amely hozzásegíthet minket ahhoz, hogy szolgáltatásaink jobban illeszkedjenek a hajléktalan nők speciális szükségleteihez.

Erasmus+ Idős hajléktalan emberek támogatásának fejlesztése

A jóléti társadalmak öregedésével párhuzamosan a hajléktalan élethelyzetben élő emberek között is egyre nő az időskorúak aránya. A hajléktalanellátó rendszerben dolgozó szakembereknek ezért olyan támogatási szükségletekre is megfelelő válaszokat kell találniuk, amelyek nem kizárólag az önálló lakhatás megteremtéséhez kapcsolódó nehézségek megoldását célozzák, hanem reagálnak az egészségi állapot hanyatlására, az önfenntartáshoz, öngondoskodáshoz szükséges készségek csökkenésére és egyéb jellemzően idős korban jelentkező problémákra is. Az időskorú ügyfelek jóllétének és életkilátásainak javítását célzó megközelítések és gyakorlat eszközök bővítése céljából, részt veszünk egy olyan nemzetközi programban, ahol az egymástól tanulás módszerével igyekszünk az idősek támogatásához kapcsolódó jó gyakorlatokat és segítő módszereket felderíteni és egymással megosztani.

PIE4shelters – Az éjjeli menedékhelyek átalakítása pszichológiai és traumával kapcsolatos szempontok szerint

A PIE4shelters projekt célja a hajléktalan ellátó szervezetek erősítése a bántalmazást elszenvedett hajléktalan nők hatékonyabb támogatása érdekében.

European Comission –  Justice Programme & Rights, Equality and Citizenship Programme

Erasmus+ Trainhaus projekt

Az Erasmus+ stratégiai együttműködés során a hajléktalan emberek önálló lakhatásban támogatásával kapcsolatos tapasztalatainkat kívánjuk megosztani egymással.

Erasmus+ "A hajléktalanságból kivezető utak"

Az Erasmus+ Stratégiai Partnerség „A hajléktalanságból kivezető utak” projektje Magyarországon, Lengyelországban, Romániában és Csehországban működő, hajléktalan emberekkel foglalkozó szervezeteket fog össze. Célja, hogy az egyes országok számára a hajléktalanságból kivezető utak más országokban működő gyakorlatait mutassa be.

Vándorok - Erasmus+ mobilitási pályázatok

A hajléktalanellátásban dolgozó kollégáink – az Európai Unió Erasmus+ (korábban Leonardo da Vinci élethosszig tartó tanulás) mobilitási programjának támogatásával hosszabb-rövidebb időre tanulmányúton vehetnek részt egy-egy európai országban. Megismerkedhetnek az ottani lakás- és szociálpolitikával, hajléktalanellátással, ott dolgozó kollégákkal, egy másik ország kultúrájával, szokásaival, gondolkodás módjával. A tapasztalataikról szóló beszámolók olvashatóak országonkénti bontásban az aloldalon.

Magányosság projekt

Hat partnerszervezetünkkel együtt a projektben azon dolgozunk, hogy közösen fejlesszünk ki olyan innovatív módszereket és eszközöket, melyek segíthetik a szociális munkásokat abban, hogy támogathassák ügyfeleiket a magányossággal való megküzdésben.

Csajok csajokkal - női program

BMSZKI szolgáltatásait igénybe vevő emberek kb. egyharmada nő. A hajléktalan nők legsérülékenyebb csoportját az éjjeli menedékhelyen éjszakázók alkotják. Ami legtöbbünk számára adott – az otthon nyugalma, biztonsága –, az a számukra csak álom. Sokszor még az olyan hétköznapi dolgok is, mint egy hajfestés, egy manikűr vagy akár csak néhány perc magány a forró zuhany alatt. Ezekből a vágyakból, álmokból kíván megvalósítani néhányat a Csajok Csajokkal program,

"Nemzetközi védelemben részesülők önálló lakhatásának segítése” - MMIA

Pályázati programunkat 2016 szeptembere és 2018. júniusa között valósítottuk meg. A program célja volt, hogy menekült és oltalmazott embereknek segítsen egy új, önálló élet megkezdésében és fenntartásában.

Első lépés - TÁMOP 5.3.1.

A BMSZKI Első lépés program célja volt 67 alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, munkavállalásukban korlátozott hajléktalan ember önálló életvitelének, foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának javítása egyéni fejlesztési terveken keresztül, a szociális munka (egyéni esetkezelés és csoportos szociális munka) eszközeivel.

Nyitás az utcára - TÁMOP 5.3.3.

A BMSZKI Nyitás az utcára programjának célja 120, a fővárosban életvitelszerűen közterületen (aluljárókban, kapualjakban, lépcsőházakban, sátrakban, kalyibákban, stb.) tartózkodó hajléktalan ember társadalmi integrációjának elősegítése volt komplex, egyénre szabott támogató szolgáltatások által.

Munkaerőpiaci reintegráció a hajléktalanellátásban - EQUAL

A BMSZKI a Menhely Alapítvánnyal és a Fővárosi Szociális Közalapítvánnyal (Budapesti Szociális Forrásközpont) közös pályázatot valósított meg 2005. július 1. és 2007. december 31. között, az Európai Unió Equal keretprogramján belül, "Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalan-ellátásban" címmel. 

MPHASIS

Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems (MPHASIS), Nemzeti tanácskozás a hajléktalanügyet támogató információs rendszerek kialakításának lehetőségeiről

"Bűnmegelőzés és áldozatsegítés a hajléktalanságban"

Pályázatunk célja a hajléktalan és a hajléktalanság közvetlen veszélyzónájában élő emberek áldozattá válásának megelőzése volt, ill. segítségnyújtás a már áldozattá vált személyeknek, továbbá a szakemberek képzésé, készségfejlesztése.