A Projekt bemutatása

A projekt célja

A BMSZKI Nyitás az utcára programjának célja 120, a fővárosban életvitelszerűen közterületen (aluljárókban, kapualjakban, lépcsőházakban, sátrakban, kalyibákban, stb.) tartózkodó hajléktalan ember társadalmi integrációjának elősegítése komplex, egyénre szabott támogató szolgáltatások által.

A program alapvető célja az utcán, közterületen élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási esélyeik növelésével, önálló életvitelük erősítésével, s ez által, közvetett módon, az utcán élők számának csökkentése.

tovább >>

A projekt célcsoportja

A pályázati kiírásnak megfelelően a BMSZKI Nyitás az utcára programjának elsődleges célcsoportját a projektbe történő bevonás időpontjában 18. életévüket betöltött hajléktalan emberek alkotják, akik

  • legalább 30 napja közterületen élnek
  • és erről utcai gondozó szolgálat ajánlását is fel tudják mutatni
  • nem rendelkeznek bejelentett munkaviszonnyal
  • és nem vesznek részt más, hasonló típusú programba

Kiemelt célcsoport:

tovább >>

Tevékenységeink

A programba jelentkezők szűrése a szükségletek felmérésével és az elsődleges diagnózis elkészítésével kezdődik. Minden jelentkező számára felajánljuk a szállás lehetőségét. A foglalkoztathatóságot, illetve foglalkoztatást javító szolgáltatások, tevékenységek széles palettáját (egyéni és csoportos szociális munka, egyéni és csoportos fejlesztés, pszichiátriai ellátás, stb.) tesszük elérhetővé a programba vont ügyfelek számára. A különböző programokon, képzésen való részvétel önkéntes alapon történik: egyes emberek akár heti több foglalkozáson is részt vehetnek – az egyéni fejlesztési tervük (azaz szükségleteik és teherbírásuk) függvényében.

A projekt folyamán az alábbi tevékenységek megvalósítását vállaltuk:

tovább >>

Hírek

Utcáról lakásba

Beszámoló a hajléktalan emberek lakhatását támogató program első hat hónapjáról

tovább >>