Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyi adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok

II. A szervezeti struktúra

III. A szerv vezetői

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

 

1.4. Közalapítványok

I. A szerv által alapított közalapítványok

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

 

1.5. Lapok

I. Lapok

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 

1.7. Költségvetési szervek

I. Költségvetési szervek

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

 

III. Közszolgáltatások

 

IV. A szerv nyilvántartásai

 

V. Nyilvános kiadványok

 

VI. Döntéshozatal, ülések

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

 

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

 

VIII. Pályázatok

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

 

IX. Hirdetmények

 

X. Közérdekű adatok igénylése

 

XI. Közzétételi listák

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

 

III. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

V. Működési statisztika

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések

II. Számviteli beszámolók

III. A költségvetés végrehajtása

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. A foglalkoztatottak

II. Támogatások

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

 

III. Szerződések

IV. Koncessziók

V. Egyéb kifizetések

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

VII. Közbeszerzés

 

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei -  Alföldi utca 6-8. sz. alatti épület bejárati és közlekedő ajtók automatizálása  - Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó építési beruházás

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) informatikai rendszereinek üzemeltetése, karbantartása és hibaelhárítása tárgyú közbeszerzési eljárás

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - Rovar- és egérirtás a BMSZKI részére tárgyú közbeszerzési eljárás

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - Rovar- és egérirtás a BMSZKI részére tárgyú közbeszerzési eljárás - Módosított közbeszerzési hirdetmény

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei ellátási egységeiben informatikai eszközök beszerzése III. - Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó eszközbeszerzésre

 

Utoljára módosítva: 2018. 06. 29.