Szociális munkánk menete

A segítő beszélgetésről (Győri Péter) /letölthető itt/

2012 szeptember/októberében teljesen átalakítottuk a BMSZKI-ban nyújtott segítő munka rendjét. A változó világhoz igazodóan átszerveztük az egyéni esetkezelői munka szakmai struktúráját, az ehhez kapcsolódó eljárásokat. A korábbiaknál tudatosabban próbáljuk hozzáigazítani differenciált szállásnyújtó szolgáltatásainkat lakóink változó élethelyzetéhez.

Megújított munkánk vázlatos ismertetése

2012. évi szakmai beszámoló a BMSZKI új segítői rendszeréről

A szociális munka általános eljárásrendje (kulcs rendszeren kívül)

A szociális munka eljárásrendje (kulcs rendszeren belül, esetkezelt)

A szociális munka eljárásrendje (kulcs rendszeren belül, nem esetkezelt)

Irányelvek a jogviszonyok hosszára

"Feltöltöttség"

Az itt közzétett szabályzatok folyamatosan változhatnak, csiszolódnak. Az aktuálisan érvényes szabályokat emailen kapják meg a dolgozók.

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeiben jelenleg 109 szakképzett szociális munkás dolgozik, ezen kívül 21 szociális munkás most szerzi megfelelő végzettségét, 20 szociális munkásnak más fajta diplomája van. 19 szakképzett szociális asszisztens dolgozik, ezen kívül 15 szociális asszisztens most szerzi megfelelő végzettségét, 33 szociális asszisztensnek nincs megfelelő végzettsége.

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeiben évente több ezer rászoruló ember fordul meg, akik sok-sok problémájukra az itt dolgozó szakemberektől várnak segítséget. Annnak érdekében, hogy a hozzánk fordulók lehetőleg megbízható, kalkulálható, áttekinthető és szakszerű segítség nyújtásban részesüljenek, 2002-ben kialakítottuk a BMSZKI-ban követendő szociális munka eljárásait, dokumentációs és információ-áramlási rendszerét. 

Power pointos áttekintés a BMSZKI-ban igényelt szociális munka menetéről, ennek dokumentációs, nyilvántartási és információáramlási rendszeréről.

A BMSZKI-ban folyó szociális segítségnyújtásnak van egy olyan váza, melyet megpróbálunk követni - a hozzánk fordulók készségeit, szükségleteit, valamint saját lehetőségeinket figyelembe véve. Ezt az eljárást alkalmazzuk minden esetben. Amikor valaki hosszabb ideje igénybe veszi szolgáltatásainkat, átmeneti szállóra költözik, speciális menhelyen lakik, vagy huzamosabb időn keresztül megfordul menhelyeinken, melegedőinkben.

Az eljárás menete

A követendő segítő munka menetének megfelelően kialakítottuk (és a tapasztalatok szerint időközönként megújítjuk) azt a papíros alapu dokumentációs rendszert, mely a magunk, "esetátadás" során a kollegáink és az ügyfeleonk számára is áttekinthetővé és nyomonkövethetővé teszi munkánkat. Nem csak a saját munkánkat, hanem ügyfeleink fontosabb lépéseit, helyzetük változását is megpróbáljuk rögzíteni, megpróbálunk megállapodásokat kötni ügyfeleinkkel a teendőkről, időről-időre értékelni együttes sikereinket-kudarcainkat.

A SZOCIÁLIS MUNKA DOKUMENTÁCIÓJA (Melléklet: pénzbeli ellátások)

A szociális segítségnyújtás megfelelő szakaszában megpróbáljuk megismerni és megérteni a hozzánk fordulók lakhatási, foglalkoztatási, egészségi-pszichés-mentális helyzetét, szükségleteit és speciális rászorultásg, szükséglet esetén megpróbálunk speciális támogatásokat biztosítani. Ehhez nyújtanak segítséget a BMSZKI-ban kialakított lakhatási, foglalkoztatási, addiktológiai és szociális otthoni referensi hálózatok, e hálózatok havonkénti műhelyei, a SZIK iroda információi, az Álláskereső Iroda, az ezekhez felhasználható szükséglet tesztek.

Lakhatási szükséglet teszt

Foglalkoztatási szükséglet teszt

Foglalkoztatási szükséglet teszt B lap

Foglalkoztatási szükséglet teszt C lap

Foglalkoztatási szükséglet teszt D lap

Szociális otthoni szükséglet teszt

Ugyanakkor nagyon komolyan gondoljuk, hogy ügyfeleinket is ugyanolyan jogok illetik meg, mint másokat. Ezért megpróbáltuk kialakítani a BMSZKI Adatvédelmi szabályzatát, mely minden dolgozónkra nézve kötelező.  

BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA