Utcáról bérlakásba a Fővárosban

Utcáról bérlakásba

A projekt bemutatása

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, valamint konzorciumi partnere, Budapest Főváros Önkormányzata 2018 júniusában közterületen élő hajléktalan emberek „housing first” szemléletben történő elhelyezésének és társadalmi integrációjának megvalósítása érdekében 99 948 960 Ft támogatást nyert. A 2019. január 8-i szerződéskötést követően vette kezdetét a VEKOP-7.1.5-16-2017-00003 „Utcáról bérlakásba a Fővárosban” program megvalósítása. A projekt elsődleges célja volt, hogy a projekt konzorciumi partnerétől átvett 20 darab önkormányzati bérlakásba közterületen élő, kiemelten az utcai gondozó szolgálatok látókörében lévő, kiválasztásra kerülő 25 fő ügyfelet költöztessünk.

A projekt szakmai megvalósítására 2019. január 1. és 2021. június 30. között került sor, az első lakókat 2019. május 6-án költöztettük be 4 ingatlanba. A projektet 2021. december 31-én zártuk le, azonban az év második felében már csak néhány közösségi programot valósítottunk meg a célcsoport-tagok számára, illetve ekkorra volt tervezve a konzorciumi partner által menedzselt felújítási munkálatok lezárása is.

A projekt keretein belül összesen 30 közterületen élő, vagy éjjeli menedékhelyről beköltöző hajléktalan ember került támogatásba. Közülük a projekt időszaka alatt 5 fő elhunyt (betegségben, vagy balesetben), 2 fő házirend és az együttműködés szabályainak megszegése, illetve súlyos cselekmény elkövetése miatt kikerült a programból, 1 fő jogcím nélküli lakáshasználóvá vált, lakásbérleti szerződéssel nem rendelkezik. A beköltöztetett projekt-résztvevők közül 2021. december 31-én, vagyis a projekt zárásának napján 22 fő lakott a bérházban a projekt részére kijelölt ingatlanokban. Közülük 10 fő egyedülálló volt, a többiek pedig párkapcsolatban éltek (12 fő). 4 pár esetében a pár mindkét tagja a projekt résztvevője volt, együtt költöztek be a házba, míg négyen egyedülállóként kerültek a pályázatba és már bérlőként leltek párra.

A projektben biztosított támogatások

A projekt megvalósítása során számos támogatást biztosítottunk a forrás segítségével a beköltözők részére.

 1. A projektbe bekerült 20 önkormányzati bérlakás felújításra került, melynek keretein belül többek között nyílászárók, illetve a fűtőtestek cseréjére került sor.
 2. Az önkormányzati bérlakásokba a pályázati forrás által háztartási eszközöket, a szükségleteknek megfelelő bútorokat, berendezési tárgyakat vásároltunk.
 3. 15 hónapon keresztül havi BKK bérletet vásároltunk minden célcsoport-tag részére, melyet átvételi elismervénnyel adunk ki számukra. A bérletek kiadásával célunk az volt, hogy egyrészt a hivatalos ügyintézést, másrészt az álláskeresést, illetve a munkába járást könnyítsük meg ügyfeleinknek.
 4. A lakók részére biztosított önkormányzati bérlakások lakbér, valamint a lakáshoz kapcsolódó rezsiköltségek támogatása a beköltözéseket követően elkezdődött. Lakóink a bérlemény használatából fakadó kiadásaikat, a közműszolgáltató, valamint a BFVK Zrt, mint üzemeltető által kiküldött csekken fizették meg. A lakásokhoz kapcsolódó kiadások a lakás mérete, az ügyfelek jövedelmi helyzete, illetve a fogyasztás mértékében változnak. A projekt lezárását megelőző fél évben már minden célcsoport-tag önállóan fizette a lakhatását az önkormányzat és szolgáltatók felé.
 5. A szociális munkások által nyújtott rendszeres, gyakran napi szintű támogatáson túl pszichológus, addiktológus, valamint a jogi ügyek értelmezésének és megoldásának érdekében 2 fő jogász is dolgozott a célcsoport-tagokkal. A szociális segítségnyújtás középpontjában az álláskeresés támogatása, valamint a munkahely megtartásának ösztönzése állt. Ebben számos alkalommal civil szervezetek segítségét is igénybe vettük.
 6. Ügyfeleink támogatási időszakának első 6 hónapjában havi 10 000 Ft / fő együttműködést ösztönző támogatást biztosítottunk, melyet a COVID 19 járványidőszak beköszöntével újabb 3 hónappal meghosszabbítottunk 2020-ban.

Közösségi programok

A VEKOP 7.1.5-16-2017-00003 Utcáról bérlakásba a Fővárosban projekt elején többek között azt is célként tűztük ki, hogy azoknak az embereknek, akik a projekt segítségével bérlakásba költözhetnek, minél több közös szabadidős programot szervezzünk, velük együtt építsünk közösséget. Ám alig telt el pár hónap a projektből, beköszöntött a COVID járvány, amely aztán hosszú időre lehetetlenné tette a közös programok lebonyolítását. Azért néhány kollektív élményben részünk lehetett a projekt két éve alatt.

2019 augusztusában hajókiránduláson vettünk részt, majd decemberben karácsonyi ünnepséget szerveztünk az akkor még csak éppen készülő irodánkban, este pedig közösen vacsoráztunk egy neves étteremben. 2020. március 8-án nőnapot szerveztünk a programban lévő hölgyek részére, közös étkezéssel, beszélgetéssel, amelyet szintén az irodánkban bonyolítottunk le. Ezután egy hosszabb szünet következett, mert bár nem így terveztük, de a járvány elszigetelte egymástól a programban lévőket. 2020 augusztusában, amikor enyhült a veszélyhelyzet, lakóinkat egy Szoborparki kirándulásra invitáltuk, ahova sikerült még az addigra sajnos kerekesszékbe került kedves lakónkat is magunkkal vinnünk. Következő szabadidős találkozásunkra sajnos ismét hosszabb időt kellett várni: 2021 júliusában az Auróra közösségi kertjében a lakókkal együtt fantasztikus romungró töltött káposztát készítettünk, amelyből a Food Not Bombs önkénteseit is meg tudtuk kínálni. Ezt megelőzően 2021 májusában és júniusában két csoportfoglalkozást sikerült megtartani a lakók számára, amelyek egyfajta értékelő, visszatekintő találkozások is voltak és melyek igazán meghatóra sikerültek.

 

A projekt adatai:

 • kedvezményezett neve: Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
 • a projekt címe: Utcáról bérlakásba a Fővárosban
 • a szerződött támogatás összege: 99 948 960 Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • a projekt befejezési dátuma: 2021.12.31.

 

A projekt előrehaladásának bemutatása:

2019. évi szakmai beszámoló

2020. évi szakmai beszámoló

2021. évi szakmai beszámoló

Utcáról bérlakásba VEKOP program

K22

K22