Elsőként lakhatás szakmai nap 2016

Az elsőként lakhatás egy Észak-Amerikában és Európa-szerte egyre nagyobb teret hódító modell a tartósan közterületen élő összetett szükségletű hajléktalan emberek hatékony kigondozására.

A „Housing led” (szó szerinti fordításban: lakhatás-vezette) megközelítés lényege, hogy a lépcsőzetes gondozási modellel szakítva az utcáról vagy éjjeli menhelyről közvetlenül bérlakásba juttatja a hajléktalan embert, és az egyéni esetkezelést, egyéb támogató szolgáltatásokat a lakásban vagy a szomszédságban nyújtja.

A lakhatás-központú megoldások tehát nem azt állítják, hogy a hajléktalan embereknek csak lakásra lenne szüksége, hanem azt, hogy a gondozási folyamat a leghatékonyabban lakásban élő emberrel folytatható le – aki ráadásul már nem is hajléktalan. A hagyományos, lépcsőzetes modell ezzel szemben általában valamilyen szintű együttműködést, betegségtudatot, kezelésen vagy gondozási folyamatban való részvételt vár el az ügyféltől, és a lakhatás a kigondozási folyamat vége felé jelenik meg alternatívaként. Az ilyen jellegű segítő munka gyakran addig tart, amíg a hajléktalan ember együttműködik a szenvedély- és pszichiátriai betegség terén.

A „housing first” (elsőként lakhatást) a fenti megközelítés egy speciális alcsoportját alkotja: a housing first programokban általában közvetlenül közterületen élő, pszichiátriai és/vagy szenvedélybeteg hajléktalan emberek költöznek hosszútávú lakhatásba, majd részesülnek egyéb, összetett integrált segítségben.

A FEANTSA, a Hajléktalanellátó Szervezetek Európai Szövetsége kidolgozott egy útmutatót, amely segítséget nyújt az Elsőként Lakhatás szolgáltatások kialakításához és gyakorlati megvalósításához. Gyakorlati példákkal mutatják be az elsőként lakhatás program elindításával kapcsolatos tudnivalókat, a lakások felkutatását, berendezését, valamint a lakók támogatásának lehetséges módozatait, módszertanát. A szöveges útmutatót videó-segédlettel is ellátták, melyben különböző szervezetek, városok elsőként lakhatást programjai, azok munkatársai és lakói, is bemutatkoznak, és saját tapasztalataikon keresztül osztják meg a program elméleti és gyakorlati kérdéseit.

Az útmutató letölthető innen

A videósegédlet pedig megtekinthető itt: https://www.youtube.com/playlist?list=PLUCuxEnMqUj3CXVhE3Ih57B_LJ3yYjlXI

Gyors lakásba helyezés - Rapid re-housing program bemutatása

Elsőként lakhatás szakmai nap

habitat logoA BMSZKI és a Habitat for Humanity Magyarország szervezésében 2016. november 7-én került megrendezésre az Elsőként lakhatást szakmai nap.

tovább >>