OFF the Streets

logoIntézményünk közel 15 éve valósít meg sikerrel nemzetközi, mobilitási célú pályázati programokat. Aktuális, Off the Streets elnevezésű 2019 és 2021 között futó pályázatunk elsődleges célja, hogy az intézményünkben foglalkoztatott szakemberek megismerjék a kiválasztott partnerszervezetek innovatív lakhatási programjait.  A kétéves projekt alatt munkatársaink hét különböző ország és partnerszervezet gyakorlatát ismerhetik meg a 3-4 nap időtartamú csoportos tanulmányutak alkalmával. További 18 fő számára pedig két-három napos továbbképzéseket szervezünk, nemzetközi konferencialátogatások formájában.
A külföldi tanulmányutak és konferenciák/továbbképzések résztvevői tapasztalataikat hazai munkájukba (intézményük működésébe, képzési programjainkba) integrálva adják tovább az intézményeket használó hajléktalan embereknek – egyfelől ismeretek, másfelől készség- és kompetenciafejlesztés formájában, továbbá közvetlen munkatársaik számára. A projekt tapasztalatait új képzési programokba integrálva is terjesztjük. Célunk továbbá saját szolgáltatásaink, működésünk átalakítása, befogadóbbá tétele a leghátrányosabb helyzetű emberek, a közterületen élők felé, valamint új módszerek, programok kidolgozása, kipróbálása a hajléktalan emberek hatékonyabb segítése és az összetartó társadalom erősítése érdekében.

Amennyiben érdeklődik nemzetközi tevékenységünk iránt, úgy írjon nekünk az erasmus@bmszki.hu emailcímre.

A csoportos tanulmányutak beszámolói:

Hazai és osztrák lakhatási programok

2021. május 25-én és 27-én szakmai webináriumot rendeztünk az Utcáról lakásba! Egyesület és a bécsi Neunerhaus civil szervezet közreműködésével. A kétnapos esemény első alkalmán intézményünk lakhatási programjai, a VEKOP-Elsőként Lakhatást program és a Kőbányai út 22. szám alatt működő bérlakásprogramunkat mutatta be a két szakmai vezető. A délutáni részben az ULE tartott előadást hajléktalan ügyfeleik számára nyújtott lakhatási szolgáltatásokról, és a fővárosi szociális lakásügynökségről is szó esett.

Az esemény második napján a bécsi székhelyű Neunerhaus szervezet munkatársai mutatták be szervezetük működését és hajléktalan, valamint rászoruló, jellemzően egészségügyi biztosítással nem rendelkező emberek számára nyújtott széleskörű szolgáltatásaikat. Izgalmas előadást hallhattunk az osztrák bérlakásszektorról és a Bécsben működő lakásügynökségekről is. A szervezet emellett sorstárs segítők felkészítésével összefüggő gyakorlatát is bemutatta.

tovább >>

Hajléktalan emberek ellátása Barcelonában és Lisszabonban

Munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk az utcán élők befogadására, ezért igyekszünk utcai szolgálatunk, éjjeli menedékhelyeink és ingyenes átmeneti szállóink működésének újragondolásával minél több utcán élő ember számára vonzóbbá tenni szolgáltatásainkat. Emellett az is célunk, hogy a menedékhelyeken élő, de továbblépésre kész ügyfeleinket magasabb szintű ellátásba irányítsuk. 2021 októberében hét kollégánk vett részt szakmai tanulmányúton, hogy a barcelonai Arrels szervezet jó gyakorlatait megismerve gazdagítani tudják a saját intézményeikben folytatott szakmai munka eszköztárát, a fenti célok elérése érdekében.

tovább >>

A hajléktalanság megszüntetésének víziója – konferenciabeszámoló

A FEANTSA 2022. június 2-3-a között, Dublinban tartott konferenciáján a hajléktalanság elleni küzdelem több mint 300 szereplője gyűlt össze. A hajléktalanság megszüntetésének víziója címmel megrendezett esemény Darragh O'Brien, Írország lakásügyi miniszterének védnöksége alatt, az ír Simon Communities civil szervezet együttműködésével került megrendezésre.

tovább >>

Hajléktalanok ellátása Brno-ban, az IQ Roma Servis bemutatásán keresztül

Az Erasmus+ Off the Streets elnevezésű pályázatunk keretében 2019 novemberében három munkatársunk Brno-ba utazott, hogy egy 4 napos tanulmányút keretében tanulmányozza a cseh hajléktalan ellátást és partnerszervezetünk, az IQ RomaServis munkamódszereit.

tovább >>

Cost együttműködés

A hajléktalanság kezelését és felszámolását sokszor a megbízható adatok hiánya is nehezíti helyi, nemzeti és unios szinten is. Még ha rendelkezésre is állnak adatok, az adatgyűjtések jelenlegi módszertana és a hajléktalanság definiálásának különbözősége miatt nem tudnak pontos és egymással összevethető képet adni a hajléktalan emberek számáról és jellemzőiről.

tovább >>

Elsőként lakhatás programok Belgiumban

A Kőbányai úti bérlakásprogram (No slum program) munkatársai 2022 májusában Brüsszelbe utaztak, hogy a Housing First Belgium LAB szervezet kalauzolásával megismerkedjenek a belga Elsőként lakhatást programokkal. Kollégáink az intézménylátogatások alkalmával a hagyományos hajléktalanellátó szolgáltatásokat nyújtó szervezetek munkáját is közelebbről tanulmányozhatták. Tapasztalataikat az alábbi beszámolóban foglalták össze:

Beszámoló

tovább >>

A társadalmi befogadáshoz miként tud hozzájárulni a szociális munka kutatása?

Négy munkatársunk képviselte intézményünket az Európai Szociális Munka Kutatásának Európai Egyesülete (ESWRA) konferenciáján, mely 2022 áprilisában került megrendezésre, Amszterdamban. Az esemény fő témája a társadalmi befogadás erősítése és fenntartása volt, és az előadásokon, workshopokon keresztül előadói azt járták körül, hogy a társadalmi beilleszkedés erősítéséhez és fenntartásához miként tud hozzájárulni a szociális munka kutatása.

Konferencia beszámoló

tovább >>

Fizetett árak és tanulságok

Pozsony adott otthont az európai hajléktalanellátó szervezeteket tömörítő FEANTSA 2021 októberében, "Fizetett árak és tanulságok" elnevezésű konferenciájának, melyet a szakma 270 szereplőjének részvételével tartottak meg. A hibrid konferencia Zuzana Čaputová, a Szlovák Köztársaság elnöke védnökségével és a szlovák civil szervezet és FEANTSA-tag, a Proti Prudu partnerségével került megrendezésre. Munkatársaink konferenciáról írt összefoglalója letölthető innen:

Beszámoló

tovább >>

Idősellátás és hajléktalanellátás - köztisztviselői szeminárium Berlin

Budapest és Berlin testvérvárosi együttműködésének keretében a két főváros évek óta átfogó tapasztalat- és információcserét folytat a városigazgatás (várostervezés, városrehabilitáció, városi infrastruktúrafejlesztés), gazdaság, turisztika, kultúra, sport, ifjúságvédelem és oktatás területeken. A tavalyi évben kollégánk, Köves Ferenc is meghívást kapott a köztisztviselői szemináriumra, amelynek a hajléktalanellátás és az idősellátás állt a középpontjában. A magyar csoport különösen kíváncsi volt a közterületi hajléktalanság csökkentésére irányuló, illetve a fedél nélkül élők ellátásával kapcsolatos berlini törekvésekre és tapasztalatokra. A szeminárium tapasztalatairól készült összefoglaló alább olvasható:

tovább >>

Hol vannak a hajléktalan emberek? Itt minden teljesen normálisnak tűnik!

2022. június 22 és 24. között a Módszertani iroda hat munkatársa Bécsbe látogatott, hogy bepillantást nyerjen a Vinzirast és a Vinziwerke szervezetek munkájába. A klasszikus hajléktalanellátó intézményeken túl mindkét szervezet profiljában megtalálhatóak az önálló lakhatást biztosító programok, a foglalkoztatási projektek és a szociális vállalkozások. Emellett nagy hangsúlyt fektetnek a közösségépítésre, és hatalmas önkéntes bázissal működnek.

tovább >>