Eredményeink

Legfontosabb adatok:

2016 szeptemberétől 2018 májusáig, összesen:

  • több mint 120 jelentkezést kaptunk a lakhatási programba,
  • 74 ügyfél részesült lakhatási támogatásban, ez családtagokkal együtt több mint 100 fő támogatását jelenti, negyedük kiskorú. Így több mint 20%-kal túlteljesítettük a vállalt értéket. 65 fő részesült a pályázatban eredetileg vállalt formában hosszabb távú (8–15 hónap) lakhatási támogatásban és a hozzájuk kapcsolódó integrációs szol- gáltatásokban (a vállalt 60 fő helyett), és további 9 fő a program végén, úgynevezett krízis lakhatási támogatást kapott, rövidebb ideig (1–3  hónapig). Ők értelemszerűen   a kísérő szolgáltatásokból nem tudtak olyan mértékben részesülni, mint a korábban bevont rászorulók.
  • a program ideje alatt összesen több mint 40 bérleményben laktak/laknak jelenleg ügy- feleink, hárman munkásszállón, a többiek albérletben,
  • 6 ügyfélnek függesztettük fel a lakhatási támogatását, mert ismeretlen helyre távozott– ez sokkal kevesebb, mint amire eredetileg számítottunk.
  • A megítélt támogatás összege a programban 82 501 550 Ft volt, ennek 2018. májusáig több mint 70%-át közvetlenül a célcsoportra költöttük: közel 13%-át szolgáltatások formájában (tolmács, pszichológus, mentálhigiénés és szabadidős cso- portfoglalkozások vezetése, szociális munkás stb.), 57%-át pedig közvetlen anyagi vagy természetbeni támogatásként (pl. lakhatási támogatás és utazást segítő BKK jegy) a menekült és oltalmazott embereknek adtuk oda.

 

Ügyfeleink munkaerőpiaci státusza:

A felnőttek 34%-nak (22 fő) nem volt semmilyen munkája a projektbe való bevonáskor, további 23%-nak csak fekete, többnyire alkalmi munkája volt. A támogatási időszak végére mindössze 3 fő maradt, aki nem dolgozott, szinte mindenkinek sikerült kilépnie a fekete munkaerőpiacról és legalább részmunkaidős bejelentett vagy részben bejelentett állást találnia, többen fő- és másodállásban is dolgoztak. Azok közül, akik már a belépéskor is dolgoztak, szinte mindenkinek sikerült a támogatási időszak alatt jobban fizető állást találnia. Ügyfeleink többsége persze még így sem jutott igazán jól jövedelmező álláshoz, nagyon jellemző, hogy a vendéglátóiparban tudtak elhelyezkedni konyhai kisegítőként, vagy varrodában, egészségügyben, mosodában stb. kaptak munkát. Négy olyan ügyfelünk volt, aki magasabban kvalifikált munkát végzett: szociális munkás, interkulturális mediátor, ápoló és egy egyéni vállalkozó is lett közöttük. A projekt során sikerült felvennünk a kapcsolatot az SOS Gyermekfalvak Menekült Programjának munkatársa révén egy színpadépítő céggel, aki több ügyfelünknek is jól jövedelmező állást tudott biztosítani. Nagy segítségünkre volt a Máltai Szeretetszolgálat álláskereső programja, és a Menedék Egyesület munkatársai is segítették ügyfeleinket.

 

Eredményeinkről bővebben olvashatnak a projektről szóló tanulmánykötetünkben, mely letölthető innen:

Egy hajszál súlya - Menekült emberek történetei