A program célcsoportja

A programban olyan rászoruló családok vagy egyedülálló emberek kaphattak segítséget, akiket a magyar hatóságok menekültként vagy oltalmazottként ismertek el, Magyarországon kívántak letelepedni, és lakhatási helyzetük megoldatlan volt.

Az a személy lehet menekült, akit hazájában üldöztek faji, vallási okok, nemzetiségi-, vagy egy meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása miatt, vagy politikai okokból. Oltalmazottként védelemben részesül Magyarországon az a személy, aki ugyan nem felel meg a menekültként elismerés feltételeinek, de a hatóságok úgy ítélik meg, hogy származási országába visszatérve őt súlyos sérelem érné, és ettől való félelmében nem tud hazájába visszatérni. Számukra tehát Magyarország menedékjogot biztosít, mely feljogosítja őket arra, hogy hazánk területén tartózkodjanak és védelmet biztosít számukra a visszaküldés, kiutasítás, kiadatás ellen. Lakhatási programunk ezeknek az embereknek segít egy új, önálló élet megkezdésében és fenntartásában.