Megvalósítás

2016 augusztusában kezdtük el a lakhatási program megvalósítását. A szakmai stáb (szociális munkások, projektmenedzser, szakmai vezető, pénzügyi vezető) felállását követően kiküldésre került a programról szóló részletes tájékoztatás és a részvételi felhívás a partnerszervezetek – migránsokkal foglalkozó civil- és állami szervezetek, családsegítők és gyermekjóléti szolgálatok, valamint a Bevándorlási Hivatal és intézményei – részére. Ezzel együtt megkezdődött a jelentkezők adatlapjainak fogadása, iktatása. Mivel a 60 férőhelyre több, mint 100 jelentkezést kaptunk, sajnos szelektálnunk kellett a jelentkezők között. A kiválasztást minden alkalommal egy személyes elbeszélgetés előzte meg, ennek során vizsgáltuk a rászorultságot, a munkaviszonyt, a nyelvtudást, a jelentkező motiváltságát, illetve azt, hogy Magyarországon tervezi-e az életét hosszútávon.

Az ügyféllel a programba történő bevonáskor minden esetben együttműködési megállapodást kötöttünk, mely tartalmazta mind az ügyfél, mind a szociális munkás jogait, kötelességeit, valamint együttműködés kereteit. Az ügyfelek kiválasztása után a beköltözések – az elérhető ingatlanok függvényében – folyamatosan történtek. Ahol szükség volt rá, ott igyekeztünk adományokból, felajánlásokból háztartási gépeket, bútorokat szerezni és ez által biztosítani a bérlet lakás megfelelő komfortfokozatát.

A beköltözéssel párhuzamosan megtörtént a programba bekerült ügyfelek szociális-, mentális helyzetének felmérése, a szociális munkások elkészítették az ügyféllel való munka üzemtervét és a kitűzött célok mentén elkezdődött az egyéni esetkezelés.

Szociális munka – Egyéni esetkezelés:

Általában az első lépés a magyarországi tartózkodáshoz és a munkavállaláshoz elengedhetetlen dokumentumok (személyi igazolvány, lakcímkártya, adó kártya, TAJ kártya, stb.) beszerzése. Gyermekes családoknál a szociális munkások megigényelték a családtámogatásokat, valamint iskolába, óvodába íratták azokat a gyerekeket, akik tankötelessé váltak, vagy a költözés miatt kellett oktatási intézményt váltaniuk.

Igény esetén mentálhigiénés segítségnyújtás körében pszichológust biztosítottunk, egyéni és csoportos terápiás és szabadidős jellegű foglalkozásokat szerveztünk, hogy a minél teljesebb élet kialakítását segítsük és megkönnyítsük a társadalmi befogadást. A segítő szakemberek és az ügyfél közötti hatékonyabb kommunikációt – amennyiben szükséges volt – tolmácsok segítették.

Hangsúlyt fektettünk a magyar nyelvtanulásra, hiszen az adott ország nyelvének ismerete az integráció egyik alappillére. Önkéntes nyelvtanárok segítségével egyéni nyelvoktatást, illetve korrepetálást biztosítottunk, akár az ügyfeleink otthonában is.

Aktívan támogattuk ügyfeleinket az álláskeresésben, segítettünk az önéletrajz megfogalmazásában,  tájékoztattuk őket az aktuális munkalehetőségekről, toborzásokról, igény szerint elkísértük őket állásinterjúra, próbanapra, és információt biztosítottunk partnerszervezetek álláskereső programjairól.

Igyekeztünk ügyfeleinket minden lehetséges módon támogatni abban, hogy a támogatás lejárta után is képesek legyenek fenntartani önálló lakhatásukat. Ennek érdekében életvezetési csoportfoglalkozásokat szerveztünk számukra, amelyen felvilágosítást kapnak hitel, CSOK, lakáskassza témában, megtakarítási módokat mutattunk be nekik. Többen szerettek volna önálló vállalkozásba kezdeni, számukra vállalkozási ismeretek csoportot indítottunk. A magyar adózási rendszer megismerését is csoportfoglalkozás keretében segítettük.

Igyekeztünk kevésbé formális keretek között is találkozni ügyfeleinkkel, erre jó alkalmat szolgáltattak a különböző alkalmakhoz kötődő rendezvények (karácsonyi, farsangi ünnepség, perzsa újév, stb.). A nyári szünetet tematikus gyermekprogramokkal tettük tartalmasabbá (közös kirándulás, piknik, állatkerti séta, stb.), közös élményekhez juttatva ezzel a családokat.