A BMSZKI állásfoglalása az Utcáról Lakásba Egyesület munkatársai és ügyfelei mellett

Hazánk Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam jogi védelemben részesíti az otthont, és Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit mindenki számára biztosítsa.

Magyarországon 2-3 millió ember él lakhatási szegénységben, vagyis a lakosság jelentős része nem rendelkezik megfizethető, biztonságos lakhatással.[1] Nagyon magas azoknak a háztartásoknak a száma, ahol a bevételek jelentős részét elviszik a lakhatásra fordított kiadások[2]. A közüzemi hátralékkal rendelkező háztartások aránya az EU átlag duplája: csaknem 14%[3]. Túlzsúfolt lakásban él a lakosság 20%-a, a 18 év alatti gyerekek csaknem 40%-a![4]

A lakáspolitikai intézkedések a tulajdonhoz jutást támogatják, ráerősítve a rendszerváltás után kialakult, szinte kizárólag a tulajdonra épülő lakáshasználati viszonyokra. A tulajdonszerzés azonban elérhetetlen cél nagyon sokak számára. Tömegeknek volna szükségük a jelenleginél jóval szélesebb és szolidárisabb állami vagy önkormányzati bérlakásszektorra.

Hazánkban évről évre csökken az önkormányzati tulajdonú lakások száma, az elmúlt tíz évben évente átlagosan 1855 önkormányzati lakással van kevesebb. Ma már a teljes lakásállományon belül mindössze 2,4% az önkormányzati lakások aránya.

Hajléktalan ügyfeleinknek ezen a szűk önkormányzati bérlakáspiacon lakáshoz jutni szinte lehetetlen, a tulajdonszerzés még inkább az. A BMSZKI szolgáltatásaiban 1300-1500 hajléktalan embernek nyújtunk szálláslehetőséget minden nap. Közülük csak elvétve tud egy-egy ember önkormányzati bérlakáshoz jutni!

Bár egyre öregebb emberek kerülnek hajléktalan élethelyzetbe – minden harmadik hajléktalan ember 60 éves is elmúlt már![5] – még így is sokan vannak, akik szociális munkások segítségével vagy lakhatási támogatással újra önálló életet élhetnének, ahol egészségi állapotuk kevésbé romlana, munkaerőpiaci aktivitásukat meg tudnák őrizni, vagy újra ki tudnák alakítani. Mindez nem csak az ő személyes jólétüket szolgálná, hanem társadalmi érdek is!

Elfogadhatatlannak tartjuk, ha bárki adminisztratív eszközökkel megnehezít vagy ellehetetlenít bármely lakásépítési kezdeményezést, ami a rászoruló otthon nélkülieket támogatja!

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei szolidaritását fejezi ki az Utcáról Lakásba Egyesület munkatársai és ügyfelei mellett. Az Egyesület Soroksáron három lakásból álló, a környezetbe illő sorházat szeretett volna építeni lakástalan emberek számára. Az építkezés az önkormányzat döntése értelmében jelenleg nem lehetséges.

Kérjük Soroksár város vezetőit, hogy gondolják át, milyen megoldással tudnának segítséget nyújtani a bérlakásépítéshez!

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei nevében: Zakar Gergely Igazgató és Breitner Péter Szakmai igazgatóhelyettes

 


[1] Habitat for Humanity Magyarország: Éves jelentés a lakhatási szegénységről - 2019

[2] A háztartások 14,8%-ában a jövedelmük több mint 40%-át költik a lakhatási költségek fedezésére – lásd: Habitat: Éves jelentés a lakhatási szegénységről - 2020

[3] Habitat: Feketelakás 3.0

[4] 2018-as adat, forrás: KSH

[5] Február Harmadika Munkacsoport: Jelentés a hajléktalan emberek 2020 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről