Traumaérzékeny szemléletű nőgyógyászati szakellátás indul hajléktalan és lakhatási nehézséggel küzdő nők számára

Ma (2022.10.07.-én) fogadja első pácienseit a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei új szolgáltatása, a traumaérzékeny szemléletű nőgyógyászati rendelő. A beruházás széleskörű társadalmi összefogás eredményeképpen valósult meg a Dózsa György úti hajléktalanszállás egyik orvosi rendelőjének és várójának teljeskörű felújításával, berendezésével és műszerekkel történő ellátásával.

Szép és barátságos környezet fogadja a pácienseket, akik a nőgyógyászati szakellátás mellett szociális szolgáltatásokban is részesülhetnek, segítséget kaphatnak például gyógyszerek kiváltásában, vagy vizsgálat előtt vagy után használhatják a felújított fürdőszobát.

A szakmai teamet nőgyógyász szakorvos, rezidens nőgyógyász, asszisztens és szociális munkás alkotja, akik együttműködnek a speciális szükségletű páciensek legmagasabb szintű ellátásában. A rendelés traumaérzékeny szemléletben folyik, ami magába foglalja a fizikai tér kialakításától kezdődően a páciensekkel történő összes interakciót.

A rendelő adományokból és pályázati forrásból kezdi meg a működését. Hosszabb távon a BMSZKI számít a nőgyógyászati szakellátás NEAK befogadására és finanszírozására, azonban a szakmai program maradéktalan megvalósításához a továbbiakban is szükség lesz társadalmi támogatásra.

Jelenleg kéthetente egy rendelési nap lesz, ami az igényekhez képes nagyon kevés. Legalább heti egy rendelési napra volna szükség, ehhez azonban további orvosok kellenének.

A rendeléssel, bejelentkezéssel kapcsolatban további információ érhető el a rendelő aloldalán. Az első rendelésre két nap alatt hat nő jelentkezett be. 

Köszönetet mondunk a támogatóknak és a megvalósításban közreműködő partnereknek:

 • Bicskey Leventének, aki az együttműködés kezdeményezője és a felújítási projekt vezetője volt, és akinek a lelkes, semmilyen akadályt nem ismerő hozzáállása, széles kapcsolati hálója révén egy sok éves álom teljesülhetett;
 • a Budapest Bike Maffiának, amely a BMSZKI adománygyűjtő partnere és a beruházás megvalósítója volt;
 • az adományozóknak, akik nélkül ez a projekt nem jöhetett volna létre:
  • Fejes Gergő pro-bono készítette el a rendelő berendezésének terveit;
  • a General Electric egy 6 millió forint értékű ultrahang készüléket adományozott;
  • a Z Concept Kft a rendelő és váró bútorzatát biztosította;
  • a Tündérpakk Közhasznú Alapítvány törölközőket és papucsokat adományozott a rendelőbe érkező nőknek;
  • a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nem Luxustáska programjából 200 db pipereholmikat tartalmazó táskát kaptunk;
  • a Medserv Kft- Citólógiai laboratórium évi 1000 konvenvionális minta vizsgálatát vállalta térítésmentesen;
  • Corden mikrobiológiai laboratórium kedvezményesen vállalta a beküldött minták diagnosztikáját;
  • Food Not Bombs egészségügyi betéteket biztosít pácienseink számára;
  • Tájékoztató anyagokat, szórólapokat kaptunk a Mályvavirág Alapítványtól, a Háttér Társaságtól, a NANE-től és a Nemzeti Népegészségügyi Központtól – ezeket elhelyeztük a váróban;
  • Továbbá: MosóMami Kft. takarítószereket és ügyfélkörünk részére tisztálkodó szereket ajánlott fel, a Resysten Kft- a rendelő bútorzatának ingyenes felületkezelését vállalta, Molnár Dorina pedig azzal keresett meg minket, hogy színes falfestménnyel tenné barátságossá a várótermet.
 • a Hajléktalanokért Közalapítványnak, mert pályázati programja a rendelés elindításához szükséges orvosi eszközök egy részét, a szakmai stáb bérének egy részét, és a diagnosztikai laborköltségek egy részét biztosítja;
 • a Józan Babák Egyesület tagjainak, akik 15 éves tapasztalatukat és látásmódjukat osztották meg szenvedélybeteg várandós nők egészségügyi ellátásával kapcsolatban. Oberth Bettina pszichológus – maga is tevékenyen részt vesz majd a munkában, és a nőgyógyászati vizsgálóágyat is az Egyesület bocsátotta a rendelkezésünkre; Oberth József – a szervezet alapítója – sajnos már nem lehetett velünk a megnyitón, hálával gondolunk rá!
 • valamint az EMMA Egyesületnek és Győrfy Judit mentálhigiénés szakembernek, akik a traumaérzékeny szemléletet képviselve képzést tartottak a BMSZKI intézményeiben dolgozó szociális munkásoknak és a rendelő stábjának;
 • Derekas Gabriellának, aki a szükséges orvosi eszközök és a rendelés átgondolásával kapcsolatos szakmai tanácsokkal segítette a tervezést.

A rendelő traumaérzékeny szemlélettel fog működni. A hajléktalan és lakhatási kríziseket átélt nők közül sokan – egyes kutatások szerint 50%-uk – komoly traumát szenvedett el valamikor az élete folyamán, például szexuális abúzust vagy családon belüli erőszakot. A trauma nyomot hagy a lelkünkben, ami az érintettek mindennapjaira, kapcsolataikra, megküzdési stratégiáikra is hatással van. A traumaérzékeny szemlélet azt jelenti, hogy a rendelő személyzete és – már a rendelő kialakítása, berendezése is – abból a szemléletmódból indul ki, hogy bárki, aki belép az ajtón, hordozhat magában olyan sebeket, ami megnehezíti számára a vizsgálaton való részvételt. Ennek megfelelően minden azt segíti, hogy ez az egészségügyi ellátás lehetőleg ne hozza felszínre, ne mélyítse a már meglévő sebeket, vagy akár hozzájáruljon ezek gyógyulásához. Olyan egyszerű, de nagyon fontos dolgokra kell itt gondolni, hogy:

 • mindenkire jut elég idő, nem futószalagon zajlik az ellátás,
 • a szociális munkások bekísérik az érkezőket a rendelőbe, részletes és jól érthető információt kap mindenki arról, mi fog vele történni,
 • a páciens minden információt megkap ahhoz, hogy a döntéseket a saját testével kapcsolatban a vizsgálat során és ez esetleges kezelések során is ő maga hozhassa meg, és bármikor mondhasson nemet,
 • ügyelünk a kommunikációra: a tudatos nyelvhasználattal is azt közvetítjük, hogy biztonságban van, az intézmény feladata, hogy támogassa őt, így bízhat a személyzetben, mindenki érthetően fogalmaz, világosan, a szakkifejezések kerülése nélkül magyarázza el a dolgokat;
 • és a rendelő maga is úgy lett kialakítva, hogy minden mozzanatban segítse ezt: pl. az öltözőt a páciens maga tudja nyitni, zárni belülről, senki nem nyithat rá, a bejárati ajtó külön el van függönyözve, hogy véletlenül se történhessen meg, hogy vizsgálat közben belép valaki, az ágy nem a bejárat felé néz, lehetőség van vizsgálat előtt vagy után lezuhanyozni, a vizsgálathoz vizsgálóköpenyt biztosítunk, nem kell meztelenül ácsorognia senkinek a sorára várva stb.

Köszönjük a rendelést biztosító szakembereknek: Kovács Gyöngyi (szociális munkás, BMSZKI), Dr. Héra Anna (nőgyógyász szakorvos), Dr. Lőrincz Katalin (rezidens nőgyógyász), Clease Piroska (egészségügyi asszisztens), Oberth Bettina (pszichológus, Józan Babák) hogy nyitottak voltak arra, hogy a traumaérzékeny szemléletnek megfelelően dolgozzanak!

Köszönetet mondunk Nagy Zsuzsanna kolléganőnek, aki a BMSZKI családok átmeneti otthonának szakmai vezetője azért, mert nem hagyta elveszni azt a sok éves vágyat, hogy méltó ellátásban részesülhessenek a legelesettebb nők is, és Gerencsér Tamás módszertani munkatársnak, aki hosszú hónapokon át, fáradhatatlanul és mély empátiával, érzékenységgel vezette végig a szereplőket, kötötte össze a szálakat, bogozta ki az adminisztráció és engedélyezés útvesztőit annak érdekében, hogy egy ilyen magas színvonalú szakmai programmal megtámogatott szolgáltatás tudjon elindulni ma, biztonságos és barátságos térben!