Szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás

A szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás a szakmai önismeretet, készséget, képességet fejlesztő legalább 25 órából álló csoportmunkát - ideértve az esetmegbeszélő és szupervíziós csoportot is - feltételező foglalkozás, amelyen való részvétellel legalább 25, legfeljebb 35 továbbképzési pont szerezhető.

Személyiségfejlesztő foglalkozásaink A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet szerint "választható továbbképzési program"-nak minősülnek.


Segítő folyamat addiktológiai problémákkal küzdő, motiválatlan kliensekkel és családokkal

A segítők felkészítése szakmai készségeik erősítésével és módszertani tudásuk bővítésével a motivációs folyamatok tervezésére, menedzselésére szenvedélybetegekkel.

A program engedélyszáma: S-05-030/2017

Óraszám: 36 óra

Pontérték: 35 pont

Részvételi díj: 32.000 Ft

Előadó: Ambrózay Anikó, Arany Zoltán

A képzés várható indulásáról a későbbiekben tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Képzési felhívás

Jelentkezési lap

A jelentkezési lapokat az andorko.eva@bmszki.hu e-mail címre kérjük küldeni.

További információ az andorko.eva@bmszki.hu e-mail címén kérhető.