2021. évi intézményi beszámolók

Bevezető és összefoglaló

Igazgatói előszó

A szakmai munka összefoglalása

A BMSZKI hajléktalan élethelyzetben lévő embereket segítő szolgáltatásai 2021-ben

Utcán élők segítése

Felvétel az intézményeinkbe és az egyes telephelyeinken nyújtott szolgáltatások

Nappali melegedők
Éjjeli menedékhelyek (és Nappali melegedők)
Átmeneti szállások
Otthontalan családok támogatása

Kivezető utak támogatása

Munkaerőpiaci részvétel és intézményrendszeren kívüli lakhatás segítése

Egészségügyi szolgáltatások és pszichológusi segítségnyújtás

A szakmai munka fejlesztése 2021-ben

Munkatársaink mentálhigiénés támogatása

A BMSZKI telephelyeinek támogató monitorozása

A mentális zavarral hajléktalanságban élő ügyfelekkel végzett szociális munka támogatása/szakmai fejlesztése

Szakmai és társadalmi kapcsolatok segítése

A BMSZKI alapfeladatainak ellátását támogató tevékenységek

Pályázati programok